86. Súroḧ aṭṬóriq

(17)

Please find a guide to the Euro-Accented transliteration system used below here.

Bismi Alllāhi alRroḥmāni alRroḥími

 1. Waalssamã-i waalṭṬóriqi
 2. Wamã àdrōka má alṭṬóriqu
 3. Alnnajmu alṫṫáqibu
 4. Ìń kullu nafsiņ llammá ‘alaihá ḥáfiṿ
 5. Falyańṿuri alìńsānu mimma culiqo
 6. Culiqo miņ mmã-iń dáfiq
 7. Yacruju miň baini alṣṣulbi waalttarõìbi
 8. Ìnnahū ‘alaē roj’ihī laqōdir
 9. Yauma tublae alssarõìru
 10. Famá lahū miń quwwaẗiņ walá náṣir
 11. Waalssamã-i vāti alrroj’i
 12. Walàrḍi vāti alṣṣod’i
 13. Ìnnahū laqouluń faṣl
 14. Wamá huwa bialhazli
 15. Ìnnahum yakídúna kaidaņa
 16. Waàkídu kaidańa
 17. Famahhili alkāfirína àmhilhum ruwaidana