110. Súroḧ anNaṣr

(3)

Please find a guide to the Euro-Accented transliteration system used below here.

Bismi Alllāhi alRroḥmāni alRroḥími

  1. Ìvá jã-a naṣru Alllōhi waalfatḥu
  2. Waro-aita alnnása yadculúna fie díni Alllāhi àfwájańa
  3. Fasabbiḥ biḥamdi Robbika waastagfirhu; Ìnnahū kána tawwábaňa